منابع انسانی

الگوهای ارزشیابی و استخدام

تعریف قوانین ارزشیابی و امتیازدهی به کاربران

طراحی چارت و گروه سازمانی

کنترل نقش افراد در سازمان

الگوهای حضور و غیاب و تنظیمات اولیه

تشکیل و یا به روز رسانی پرونده پرسنل

اتصال به دستگاه های حضور و غیاب

امکان تعریف چندین تقویم کاری برای گروه های مختلف پرسنل

کنترل مرخصی

درخواست مرخصی و فرآیند آن

ماموریت

محاسبه کارکرد افراد

قابلیت تعریف اشخاص با توجه به نوع فعالیت های آنها

قابلیت انتقال خلاصه کارکرد به حقوق و دستمزد

نظام پیشنهادات و انتقادات

انواع گزارشات در سرفصل های :

• حضور و غیاب
• منابع انسانی
• اشخاص
• پیشنهادات و انتقادات

لینک های مفید

سایر محصولات

iorder
iform
masterwms
sellin

نسخه ها

نرم افزار imaster
نرم افزار imaster
masterstudio

راهکارها

سامیان سافت

اطلاعات تماس

021-88879764
www.samiansoft.ir
sales@samiansoft.com
تهران، میرداماد، بین آفریقا و ولیعصر، پلاک ۳۱۱، طبقه ۶، واحد ۱۱
سامیان سافت

اطلاعات تماس

021-88879764

www.samiansoft.ir

sales@samiansoft.com

تهران، میرداماد، بین آفریقا و ولیعصر، پلاک ۳۱۱، طبقه ۶، واحد ۱۱

راهکارها

نسخه ها

نرم افزار imaster
نرم افزار imaster
masterstudio

سایر محصولات

iorder
iform
masterwms
sellin

لینک های مفید