حقوق و دستمزد

تنظیمات اولیه و دوره حقوق

بر اساس قوانین سالیانه کشوری و یا قوانین داخلی هر سازمان

ثبت اطلاعات پایه

ثبت کارکرد/کسورات و مزایای ماهانه

تعریف وام و کنترل آن ها

ماموریت به همراه کنترل قوانین و شرایط آن

محاسبات حقوق و فیش

محاسبه دقیق بیمه

محاسبه دقیق مالیات

اسناد حقوق

گزارشات ماهانه

پرداخت های جدا از حقوق

مابه التفاوت حقوق، محاسبه آن ها و کنترل پرداختی

محاسبه عیدی و سنوات

کنترل بیمه تکمیلی، مزایای موقت، کسورات موقت و...

کنترل پس انداز، خرید اقساطی و صندوق رفاه و...

گزارشات تمام فعالیت های فوق با عنایت به دقت و سرعت در دریافت این گزارشات

انواع گزارشات در سرفصل های :

• حقوق و دستمزد
• پرداخت های جدا از حقوق
• ما با التفاوت حقوق
• عیدی و سنوات
• گزارشات آماری
• لیست پس انداز
• مالیات
• بیمه
• تعدیل مالیات

لینک های مفید

سایر محصولات

iorder
iform
masterwms
sellin

نسخه ها

نرم افزار imaster
نرم افزار imaster
masterstudio

راهکارها

سامیان سافت

اطلاعات تماس

021-88879764
www.samiansoft.ir
sales@samiansoft.com
تهران، میرداماد، بین آفریقا و ولیعصر، پلاک ۳۱۱، طبقه ۶، واحد ۱۱
سامیان سافت

اطلاعات تماس

021-88879764

www.samiansoft.ir

sales@samiansoft.com

تهران، میرداماد، بین آفریقا و ولیعصر، پلاک ۳۱۱، طبقه ۶، واحد ۱۱

راهکارها

نسخه ها

نرم افزار imaster
نرم افزار imaster
masterstudio

سایر محصولات

iorder
iform
masterwms
sellin

لینک های مفید