کارتابل

طراحی گروه های کاری

وظایف فردی، سازمانی و تکرار شونده

تعریف عملکرد، برچسب

گزارشات فعالیت های و وظایف

دسترسی به گروه های کاری تعریف شده بر اساس سطوح دسترسی

رصد عملیات و فعالیت های شخصی در کارتابل

قالبت دسته بندی نوع فعالیت ها بر اساس

• روند اجرا
• گروه های کاری
• فعالیت های سازمانی

قابلیت رصد فعالیت های افراد زیر مجموعه و فعالیت های آن ها

قابلیت رصد فعالیت های همه کاربران ذیل یک گروه کاری

امکان گزارش گیری وضعیت کاری هر فرد زیرمجموعه

امتیازدهی به کاربران و گزارش آن

لینک های مفید

سایر محصولات

iorder
iform
masterwms
sellin

نسخه ها

نرم افزار imaster
نرم افزار imaster
masterstudio

راهکارها

سامیان سافت

اطلاعات تماس

021-88879764
www.samiansoft.ir
sales@samiansoft.com
تهران، میرداماد، بین آفریقا و ولیعصر، پلاک ۳۱۱، طبقه ۶، واحد ۱۱
سامیان سافت

اطلاعات تماس

021-88879764

www.samiansoft.ir

sales@samiansoft.com

تهران، میرداماد، بین آفریقا و ولیعصر، پلاک ۳۱۱، طبقه ۶، واحد ۱۱

راهکارها

نسخه ها

نرم افزار imaster
نرم افزار imaster
masterstudio

سایر محصولات

iorder
iform
masterwms
sellin

لینک های مفید