انبارداری

تعاریف و اطلاعات پایه انبار

تعریف نامحدود انبار

حواله بین انباری

امکان تعریف الگوی قبض انبار برای موجودیت های مختلف

ثبت تنظیم موجودی

کنترل موجودی در سطح UID

امکان Track و Trace در سطح UID

انبارگردانی و شمارش با قابلیت استفاده از PDA های صنعتی در محیط های Android و ویندوز با استفاده از تکولوژی های RFID و بارکد

ثبت و کنترل ضایعات و مصارف

ریالی انبار (محاسبه دقیق قیمت تمام شده ) و امکان گزارشگیری سود ناخالص از ابعاد مختلف کالا ، تامین کننده ، انبار و...

موجودی و کاردکس تعداد و ریالی

ثبت موجودی ابتدای دوره

مدیریت انبار اعم از سیستم موجودی در هر قفسه و یا کسری قفسات

امکان خروج کالا به تفکیک مشتری و یا حواله سرجمع

انواع گزارشات در سرفصل های :

• حواله های بین انباری
• موجودی و کاردکس
• شمارش و کنترل
• روند فروش
• پرفروش/کم فروش
• خواب کالا
• کنترل قبض ها
• گردش کالا

امکان قراردادهای خرید و کنترل آنها

انواع گزارشات در سرفصل های :

• خرید و تأمین
• کالا

در مورد انبارداری مکانیزه بیشتر بدانید

master-wms

لینک های مفید

سایر محصولات

iorder
iform
masterwms
sellin

نسخه ها

نرم افزار imaster
نرم افزار imaster
masterstudio

راهکارها

سامیان سافت

اطلاعات تماس

021-88879764
www.samiansoft.ir
sales@samiansoft.com
تهران، میرداماد، بین آفریقا و ولیعصر، پلاک ۳۱۱، طبقه ۶، واحد ۱۱
سامیان سافت

اطلاعات تماس

021-88879764

www.samiansoft.ir

sales@samiansoft.com

تهران، میرداماد، بین آفریقا و ولیعصر، پلاک ۳۱۱، طبقه ۶، واحد ۱۱

راهکارها

نسخه ها

نرم افزار imaster
نرم افزار imaster
masterstudio

سایر محصولات

iorder
iform
masterwms
sellin

لینک های مفید