اتوماسیون اداری

امکان تعریف تنظیمات اولیه

شیوه ارسال و دریافت نامه

نوع دفتر اندیکاتور و نوع نامه

طبقه بندی، ارجحیت و نوع ارجاع

نوع دستور ارجاع و وضعیت ارجاع

ارتباط بین نامه ها

دبیرخانه

عملیات نامه ها و گروه بندی

هامش

بایگانی

دفتر اندیکاتور

انواع گزارشات در سرفصل های فوق

لینک های مفید

سایر محصولات

iorder
iform
masterwms
sellin

نسخه ها

نرم افزار imaster
نرم افزار imaster
masterstudio

راهکارها

سامیان سافت

اطلاعات تماس

021-88879764
www.samiansoft.ir
sales@samiansoft.com
تهران, میدان ونک, مرکز تجاری اداری آسمان, طبقه ۱۰, واحد ۱۰۰۱
سامیان سافت

اطلاعات تماس

021-88879764

www.samiansoft.ir

sales@samiansoft.com

تهران, میدان ونک, برج آسمان, واحد ۱۰۰۱

راهکارها

نسخه ها

نرم افزار imaster
نرم افزار imaster
masterstudio

سایر محصولات

iorder
iform
masterwms
sellin

لینک های مفید