خرده فروشی و فروشگاه های زنجیره ای

گزارشات خرده فروشی :

• مشاهده تراکنش های شعب
• تراکنش های مشتریان جدید

گزارشات فروش :

• فروش پوز تعدادی
• فروش مقایسه ای پوز
• فروش پوز براساس شعب و تخفیف
• فروش تعدادی و ریالی روزانه شعب
• شعب فاقد فروش روز گذشته

گزارشات کارت هدیه :

• درآمد از کارت هدیه
• کارت هدیه کارمندان
• مانده اعتبار گروه کارت هدیه

گزارشات مشتری صندوق :

• آخرین مشتریان شعب
• تعداد خرید مشتری
• تعداد مشتریان جدید
• تفضیلی خرید مشتریان
• خرید مشتریان برحسب پرداخت
• خرید مشتریان
• خرید همه مشتریان برحسب پرداخت
• سود خرید مشتری
• مشتریان تکراری
• مشتریانی که بیش از یک شعبه خرید کرده اند
• میانگین خرید مشتریان در بازه تاریخی

سامانه پیشنهادات و انتقادات

• ایجاد کارت هدیه
• تنظیمات کارت هدیه
• گروه بندی کارت هدیه

انواع گزارشات در سرفصل های :

• حضور و غیاب
• منابع انسانی
• اشخاص
• پیشنهادات و انتقادات

کارت هدیه :

• ایجاد کارت هدیه
• تنظیمات کارت هدیه
• گروه بندی کارت هدیه

مشتریان :

• مشاهده تغییر سطح مشتری
• مشاهده تردد مشتریان
• اصلاح و ایجاد مشتری

تخفیفات :

• محدودیت تخفیف کاربران
• تعریف کوپن های پوز

تنظیمات عمومی :

• تنظیمات ترازوهای شعب
• تنظیمات صندوق شعب

تنظیمات حسابداری :

• ثبت انواع پول بستن صندوق
• تعریف انواع پرداختی صندوق

ایجاد برگه ی قرعه کشی

پوز رستوران :

• گروه های منوی کالای پوزها
• تعریف سالن های رستوران
• تعریف میزهای رستوران

مشاهده تراکنش های شاپرک

مشاهده دریافت کنندگان پیامک های سیستمی

گزارشات حسابداری :

• ارز دریافتی تراکنش ها
• پرداخت تراکنش ها به تفکیک بانک
• فروش کلی شعب
• کنترل عملیات تسویه فروش روزانه شعب
• ورود و خروج پول در صندوق

کارت هدیه :

• ایجاد کارت هدیه
• تنظیمات کارت هدیه
• گروه بندی کارت هدیه

مشتریان :

• مشاهده تغییر سطح مشتری
• مشاهده تردد مشتریان
• اصلاح و ایجاد مشتری

تخفیفات :

• محدودیت تخفیف کاربران
• تعریف کوپن های پوز

تنظیمات عمومی :

• تنظیمات ترازوهای شعب
• تنظیمات صندوق شعب

تنظیمات حسابداری :

• ثبت انواع پول بستن صندوق
• تعریف انواع پرداختی صندوق

ایجاد برگه ی قرعه کشی

پوز رستوران :

• گروه های منوی کالای پوزها
• تعریف سالن های رستوران
• تعریف میزهای رستوران

مشاهده تراکنش های شاپرک

مشاهده دریافت کنندگان پیامک های سیستمی

گزارشات حسابداری :

• ارز دریافتی تراکنش ها
• پرداخت تراکنش ها به تفکیک بانک
• فروش کلی شعب
• کنترل عملیات تسویه فروش روزانه شعب
• ورود و خروج پول در صندوق

گزارشات خرده فروشی :

• مشاهده تراکنش های شعب
• تراکنش های مشتریان جدید

گزارشات فروش :

• فروش پوز تعدادی
• فروش مقایسه ای پوز
• فروش پوز براساس شعب و تخفیف
• فروش تعدادی و ریالی روزانه شعب
• شعب فاقد فروش روز گذشته

گزارشات کارت هدیه :

• درآمد از کارت هدیه
• کارت هدیه کارمندان
• مانده اعتبار گروه کارت هدیه

گزارشات مشتری صندوق :

• آخرین مشتریان شعب
• تعداد خرید مشتری
• تعداد مشتریان جدید
• تفضیلی خرید مشتریان
• خرید مشتریان برحسب پرداخت
• خرید مشتریان
• خرید همه مشتریان برحسب پرداخت
• سود خرید مشتری
• مشتریان تکراری
• مشتریانی که بیش از یک شعبه خرید کرده اند
• میانگین خرید مشتریان در بازه تاریخی

سامانه پیشنهادات و انتقادات

• ایجاد کارت هدیه
• تنظیمات کارت هدیه
• گروه بندی کارت هدیه

انواع گزارشات در سرفصل های :

• حضور و غیاب
• منابع انسانی
• اشخاص
• پیشنهادات و انتقادات

لینک های مفید

سایر محصولات

iorder
iform
masterwms
sellin

نسخه ها

نرم افزار imaster
نرم افزار imaster
masterstudio

راهکارها

سامیان سافت

اطلاعات تماس

021-88879764
www.samiansoft.ir
sales@samiansoft.com
تهران، میرداماد، بین آفریقا و ولیعصر، پلاک ۳۱۱، طبقه ۶، واحد ۱۱
سامیان سافت

اطلاعات تماس

021-88879764

www.samiansoft.ir

sales@samiansoft.com

تهران، میرداماد، بین آفریقا و ولیعصر، پلاک ۳۱۱، طبقه ۶، واحد ۱۱

راهکارها

نسخه ها

نرم افزار imaster
نرم افزار imaster
masterstudio

سایر محصولات

iorder
iform
masterwms
sellin

لینک های مفید