راهکار بنگاه های خیریه

پاداش نیکوکاری، نیکوکاری است...

از نمونه های رشد و تسری تکنولوژی در سازمان های سنتی، ورود ERPهای به بنگاه های نیکوکاری و خیریه است.
این سازمان ها با دغدغه مندی در کسب منابع مالی و سازمانی بیشتر ، ارتقای سطح کمی و کیفی ارائه خدمات مددکاری در سطح جامعه با توجه به پراکندگی جغرافیایی حامیان و مددکاران، ارتقای سطح فرهنگی و مالی مددکاران و توانمندسازی آنان، ارتباط موثر با مشتریان ارائه راهکارهای نوین در فضای مخاطبین خود و کنترل هزینه های خود نارگیز به استفاده از یک ابزار برای برنامه ریزی سازمان (ERP) هستند. در این فضای به سوی پیشرفت ما کسب تجربه در این حوزه، اکنون آماده ایم به شکل ویژه و با طراحی ماژول های مورد نیاز این بنیادهای گامی در راه نیکوکاری آنان برداریم.

ماژول های پیش فرض راهکار بنگاه های خیریه:

ماژول های iMaster
خیریه

• مددگاران
• حامیان
• فرایندهای ویژه

ماژول های iMaster
موبایل سرویس

کنترل و برنامه ریزی سفیران
(نمایندگان جذب حامی و کمک به مددجو)

ماژول های iMaster
ربات Telegram

طراحی شده برای اتصال به سیستم

ماژول های iMaster
منابع انسانی

اتصال پیشفرض به نرم افزار

قابلیت اتصال به نرم افزار

لینک های مفید

سایر محصولات

iorder
iform
masterwms
sellin

نسخه ها

نرم افزار imaster
نرم افزار imaster
masterstudio

راهکارها

سامیان سافت

اطلاعات تماس

021-88879764
www.samiansoft.ir
sales@samiansoft.com
تهران، میرداماد، بین آفریقا و ولیعصر، پلاک ۳۱۱، طبقه ۶، واحد ۱۱
سامیان سافت

اطلاعات تماس

021-88879764

www.samiansoft.ir

sales@samiansoft.com

تهران، میرداماد، بین آفریقا و ولیعصر، پلاک ۳۱۱، طبقه ۶، واحد ۱۱

راهکارها

نسخه ها

نرم افزار imaster
نرم افزار imaster
masterstudio

سایر محصولات

iorder
iform
masterwms
sellin

لینک های مفید