اموال و دارایی ثابت

قوانین مربوط به تعریف اموال بر اساس دارایی و گروه بندی آن ها

گروه کالاهای اموالی و وضعیت آن ها

درخواست خرید کالاهای اموالی و مصرفی و کنترل آن ها

گردش اموال و سابقه تملک و ارائه

تعریف فرمول استهلاک و سند آن

تاریخچه استهلاک

فاکتور خریدهای اموال و مصرف

انتقال اموال

انواع گزارشات در سرفصل های فوق

لینک های مفید

سایر محصولات

iorder
iform
masterwms
sellin

نسخه ها

نرم افزار imaster
نرم افزار imaster
masterstudio

راهکارها

سامیان سافت

اطلاعات تماس

021-88879764
www.samiansoft.ir
sales@samiansoft.com
تهران، میرداماد، بین آفریقا و ولیعصر، پلاک ۳۱۱، طبقه ۶، واحد ۱۱
سامیان سافت

اطلاعات تماس

021-88879764

www.samiansoft.ir

sales@samiansoft.com

تهران، میرداماد، بین آفریقا و ولیعصر، پلاک ۳۱۱، طبقه ۶، واحد ۱۱

راهکارها

نسخه ها

نرم افزار imaster
نرم افزار imaster
masterstudio

سایر محصولات

iorder
iform
masterwms
sellin

لینک های مفید