مالی و حسابداری فروش

گزارشات مرور حساب ها / تراز آزمایشی

مشاهده حساب دفاتر

صورت های مالی حسابداری

گزارشات فصلی مالیات بر ارزش افزوده

امکان تیک ردیف اسناد

گزارشات کنترلی اسناد

ثبت اسناد ارزی

بستن صندوق برای فروش های صندوق فروشگاهی

تعریف الگوی اسناد اتومات برای اسناد اتومات

امکان تنظیم حسابهای منتخب

دریافت وجوه نقد / چک

تسویه با مشتریان

تسویه با تامین کنندگان (قطعی/ امانی)

تسویه /شارژ تنخواه گردان

پرداخت حقوق و بیمه

بستن حساب ها

انواع گزارشات در سرفصل های :

• دفاتر حسابداری
• صورت های مالی
• حساب های باز و تسویه مشتریان
• کنترل سند
• حسابداری
• گزارشات شعب
• ترازها

سیستم حسابداری شناور تا 10 سطح تفصیل

صدور اسناد دستی

تعاریف و اطلاعات پایه درختواره و گروه تفصیل ها

رابطه کدینگ حساب ها

قابلیت تعریف:

• سال مالی
• شعب
• سطوح، ارز
• فعالیت
• دریافت و پرداخت
• رفرنس سندها

امکان تعریف چندین شعبه

کنترل تمامی عملیات شعب از مرکز ( برای هر شعبه به صورت مجزا)

• دفاتر حسابداری
• ورود و خروج کالا
• فروش
• تنظیم موجودی
• تعریف کالا
• تعیین قیمت فروش
• تعریف حساب
• تعریف آفر

تنخواه و شارژ تنخواه و فرآیندهای آن

ثبت صورت هزینه و انواع پرداخت هزینه (نقد و چک و ...)

عملیات پایان دوره شامل محاسبات سود و زیان و اسناد افتتاحیه و اختتامیه

سیستم حسابداری شناور تا 10 سطح تفصیل

صدور اسناد دستی

تعاریف و اطلاعات پایه درختواره و گروه تفصیل ها

رابطه کدینگ حساب ها

قابلیت تعریف:

• سال مالی
• شعب
• سطوح، ارز
• فعالیت
• دریافت و پرداخت
• رفرنس سندها

امکان تعریف چندین شعبه

کنترل تمامی عملیات شعب از مرکز ( برای هر شعبه به صورت مجزا)

• دفاتر حسابداری
• ورود و خروج کالا
• فروش
• تنظیم موجودی
• تعریف کالا
• تعیین قیمت فروش
• تعریف حساب
• تعریف آفر

تنخواه و شارژ تنخواه و فرآیندهای آن

ثبت صورت هزینه و انواع پرداخت هزینه (نقد و چک و ...)

عملیات پایان دوره شامل محاسبات سود و زیان و اسناد افتتاحیه و اختتامیه

گزارشات مرور حساب ها / تراز آزمایشی

مشاهده حساب دفاتر

صورت های مالی حسابداری

گزارشات فصلی مالیات بر ارزش افزوده

امکان تیک ردیف اسناد

گزارشات کنترلی اسناد

ثبت اسناد ارزی

بستن صندوق برای فروش های صندوق فروشگاهی

تعریف الگوی اسناد اتومات برای اسناد اتومات

امکان تنظیم حسابهای منتخب

دریافت وجوه نقد / چک

تسویه با مشتریان

تسویه با تامین کنندگان (قطعی/ امانی)

تسویه /شارژ تنخواه گردان

پرداخت حقوق و بیمه

بستن حساب ها

انواع گزارشات در سرفصل های :

• دفاتر حسابداری
• صورت های مالی
• حساب های باز و تسویه مشتریان
• کنترل سند
• حسابداری
• گزارشات شعب
• ترازها

لینک های مفید

سایر محصولات

iorder
iform
masterwms
sellin

نسخه ها

نرم افزار imaster
نرم افزار imaster
masterstudio

راهکارها

سامیان سافت

اطلاعات تماس

021-88879764
www.samiansoft.ir
sales@samiansoft.com
تهران، میرداماد، بین آفریقا و ولیعصر، پلاک ۳۱۱، طبقه ۶، واحد ۱۱
سامیان سافت

اطلاعات تماس

021-88879764

www.samiansoft.ir

sales@samiansoft.com

تهران، میرداماد، بین آفریقا و ولیعصر، پلاک ۳۱۱، طبقه ۶، واحد ۱۱

راهکارها

نسخه ها

نرم افزار imaster
نرم افزار imaster
masterstudio

سایر محصولات

iorder
iform
masterwms
sellin

لینک های مفید