معرفی داشبورد مدیریتی (BI)

داشبورد مدیریتی این امکان را فراهم می سازد که عملکرد لحظه ای سازمان و وضعیت شاخص ها و اهدافی هایی که از پیش تعیین شده اند، پایش گردند. برای این منظور شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) سازمان و واحدها در سیستم تعریف می‌شوند و مدیران ارشد و عملیاتی با پایش لحظه ای KPIها علت نواسانات منفی و مثبت عملکردی را می یابند و کسب اطلاعات به روز با تصمیم گیری های صحیح باعث تسریع در فرایندهای کاری سازمانشان و بهبود رفتارهای پرسنل می شوند.
این نرم افزارها انبوه اطلاعات موجود در سازمان را به صورت تجمیع شده، خلاصه شده و در قالب موارد تحلیلی و گزارش های نموداری و لحظه ای برای مدیران ارشد و یا تحلیل گران سیستم ها فراهم می آورند.
داشبورد مدیریتی امکان ساخت گزارش ها از ترکیبی منابع داده متفاوت (OLAP)، امکان اتصال انواع منابع داده به آن ها و ساخت انواع گزارش ها در محیط های کاربری بسیار کاربر پسند با حداقل دانش نرم افزار برای کاربران خود فراهم می سازد.

دستاوردها:

  • تعریف شاخص‌های کلیدی عملکرد سازمان (KPI)
  • نمایش وضعیت کل سازمان در یک نگاه و امکان تصمیم گیری مؤثر لحظه ای مدیران ارشد و عملیاتی.
  • ارزیابی عملکرد سازمان منطبق با استانداردهای تعیین شده و کشف گلوگاه های سازمانی
  • امکان گذارش گیری از اطلاعات گذشته سازمان و تطبیق عملکرد
  • ارزیابی و نظارت دقیق، خودکار و سریع بر اطلاعات و جمع آوری آن ها
  • فراهم آوردن امکان مدیریت هوشمندانه تر و کم ریسک تر با توجه به پایش لحظه ای اطلاعات
  • ارزش آفرینی صحیح سازمانی و بهبود انگیزه های عملکردی سازمان
  • تعیین مسیر صحیح در جهت پایش و تعیین اهداف و استراتژی ها از طریق KPI
  • در نهایت استفاده بهینه از منابع IT موجود در سازمان

ویژگی های فنی:

شناسایی بانک ETL با ابزار ETL: SSIS 2012
ساخت مخزن داده (Data Warehouse) در داشبورد مدیریتی و OLAP
مصور سازی اطلاعات (Data Visualization)
پایگاه داده Microsoft SQL Server 2014
زبان برنامه نویسی: C# wit .NET Framework 4.0
زبان نمایش در محیط وب: React

ویژگی‌های کلی:

کاربری (UI) ساده و آسان
طراحی محیط کاربرپسند بر اساس تکنولوژی پاسخگو (Responsive)
تکنولوژی حرفه ای پیاده سازی نمودارها با استفاده از فن آوری های به روز

در قالب تغییر المان های نمودارها و مرتب سازی آن ها

امنیت بسیار بالا با امکان تعریف مجوزهای کاربران
تکنولوژی بومی مبتنی بر فن آوری های داخلی

استقرار و راه اندازی:

برخلاف اغلب ابزارها و تکنولوژی‌های مورد استفاده در سازمان‌های مختلف، داشبورد مدیریتی یک محصول نیست و می‌توان آن ‌را به عنوان یک پروژه درون سازمانی در نظر گرفت، زیرا نیازمند شناخت دقیق چشم‌اندازها، اهداف، روندها و … در سازمان است.
پیاده‌سازی داشبورد مدیریتی در صورتی که از ابزارهای مناسبی استفاده نشود می‌تواند دشوار یا حتی غیر ممکن نیز باشد. ما با ارائه ابزارهای مناسب و همچنین مشاوره‌ی پیاده‌سازی داشبورد، به سازمان‌ها و شرکت‌ها در روند استقرار و بهره‌برداری از این محصول ارزشمند کمک می کنیم..

داشبورد مدیریتی

ویژگی های عملیاتی:

ساخت گروه‌ جدید برای صفحات داشبوردی
حذف و ویرایش صفحات
تغییر الگوی نمایش صفحه (مثل سه ستونه بودن یا دو ستونه بودن یا …)
اضافه کردن نمودار به صفحه
تغییر ترتیب و مکان نمایش نمودارهای هر صفحه با کشیدن و رها کردن نمودار
امکان ویرایش نمودار موجود در صفحه
امکان حذف نمودار موجود در صفحه
معرفی اتصال به اطلاعات موجود در انواع مختلف پایگاه‌های اطلاعاتی

مثل SQL Server، MySQL، ORACLE و …

قابلیت اتصال به سرویس‌های OLAP
قابلیت اتصال به فایلهای ساختار یافته از قبیل Excel، XML و CSV
مدیریت اتصال‌های ساخته شده (ویرایش و حذف)
قابلیت ترکیب منابع داده‌ای مختلف
امکان تقسیم‌بندی داده‌های دریافتی در داشبورد مدیریتی برای بالا بردن کارایی
امکان ساخت نمودار از روی منابع داده‌ای مختلف OLAP

مثل پرس‌وجوهای پایگاه داده، فایل‌های ساختار یافته و کیوب‌های سرویس

ساخت انواع مختلف نمودار استاندارد

• نقطه‌ای
• خطی
• میله‌ای
• سطحی
• خطی – پشته‌ای
• میله‌ای – پشته‌ای
• خطی – پشته‌ای – درصدی
• میله‌ای – پشته‌ای – درصدی
• ترکیب انواع مختلف سطحی – میله‌ای و خطی
• دایره‌ای
• حلقه‌ای
• عقربه‌ای
• جدولی

امکانات ویژه برای کیوب‌های سرویس OLAP
قرار داده یک یا چند بُعد یا قسمتی از اعضای آن به عنوان شرط (Slice & Dice)
ساخت نمودار با قابلیت حرکت در عمق روی ابعاد مختلف (Drill Up & Down)
تغییر ترتیب و جایگاه ابعاد در نمودار چند بعدی‌ (Pivoting)
امکان ساخت نمودارها با چند مقدار در محور Y
امکانات سفارشی کردن نمودارها مثل

• تغییر رنگ
• تغییر اندازه
• تغییر فرمت اعداد در محور Y
• تغییر فونت
• تغییر شکل ظاهری نمودار مثل انواع مختلف نمودار عقربه‌ای (عمودی، افقی، دایره و نیم دایره)

مدیریت کاربران از جمله

• ساخت کاربر جدید
• تغییر مشخصات کاربران
• انتصاب یا لغو انتصاب نقش‌های مختلف به کاربر
• حذف کاربر
• مدیریت نقش‌ها
• ساخت نقش جدید
• تغییر نام و مشخصات نقش

انتصاب کاربران به نقش
انتصاب مجوز‌های مشاهده، ویرایش و حذف به ازای هر منبع داده موجود در سیستم
انتصاب مجوز‌های مشاهده، ویرایش و حذف به ازای هر نمودار موجود در سیستم
انتصاب مجوز‌های مشاهده، ویرایش و حذف به ازای هر صفحه داشبوردی موجود در سیستم
انتصاب مجوزهای عملیاتی مثل مجوز ساخت نمودار، ساخت کاربر، تغییر چیدمان صفحه و...

ویژگی های عملیاتی:

ساخت گروه‌ جدید برای صفحات داشبوردی
حذف و ویرایش صفحات
تغییر الگوی نمایش صفحه (مثل سه ستونه بودن یا دو ستونه بودن یا …)
اضافه کردن نمودار به صفحه
تغییر ترتیب و مکان نمایش نمودارهای هر صفحه با کشیدن و رها کردن نمودار
امکان ویرایش نمودار موجود در صفحه
امکان حذف نمودار موجود در صفحه
معرفی اتصال به اطلاعات موجود در انواع مختلف پایگاه‌های اطلاعاتی

مثل SQL Server، MySQL، ORACLE و …

قابلیت اتصال به سرویس‌های OLAP
قابلیت اتصال به فایلهای ساختار یافته از قبیل Excel، XML و CSV
مدیریت اتصال‌های ساخته شده (ویرایش و حذف)
قابلیت ترکیب منابع داده‌ای مختلف
امکان تقسیم‌بندی داده‌های دریافتی در داشبورد مدیریتی برای بالا بردن کارایی
امکان ساخت نمودار از روی منابع داده‌ای مختلف OLAP

مثل پرس‌وجوهای پایگاه داده، فایل‌های ساختار یافته و کیوب‌های سرویس

ساخت انواع مختلف نمودار استاندارد

• نقطه‌ای
• خطی
• میله‌ای
• سطحی
• خطی – پشته‌ای
• میله‌ای – پشته‌ای
• خطی – پشته‌ای – درصدی
• میله‌ای – پشته‌ای – درصدی
• ترکیب انواع مختلف سطحی – میله‌ای و خطی
• دایره‌ای
• حلقه‌ای
• عقربه‌ای
• جدولی

امکانات ویژه برای کیوب‌های سرویس OLAP
قرار داده یک یا چند بُعد یا قسمتی از اعضای آن به عنوان شرط (Slice & Dice)
ساخت نمودار با قابلیت حرکت در عمق روی ابعاد مختلف (Drill Up & Down)
تغییر ترتیب و جایگاه ابعاد در نمودار چند بعدی‌ (Pivoting)
امکان ساخت نمودارها با چند مقدار در محور Y
امکانات سفارشی کردن نمودارها مثل

• تغییر رنگ
• تغییر اندازه
• تغییر فرمت اعداد در محور Y
• تغییر فونت
• تغییر شکل ظاهری نمودار مثل انواع مختلف نمودار عقربه‌ای (عمودی، افقی، دایره و نیم دایره)

مدیریت کاربران از جمله

• ساخت کاربر جدید
• تغییر مشخصات کاربران
• انتصاب یا لغو انتصاب نقش‌های مختلف به کاربر
• حذف کاربر
• مدیریت نقش‌ها
• ساخت نقش جدید
• تغییر نام و مشخصات نقش

انتصاب کابران به نقش
انتصاب مجوز‌های مشاهده، ویرایش و حذف به ازای هر منبع داده موجود در سیستم
انتصاب مجوز‌های مشاهده، ویرایش و حذف به ازای هر نمودار موجود در سیستم
انتصاب مجوز‌های مشاهده، ویرایش و حذف به ازای هر صفحه داشبوردی موجود در سیستم
انتصاب مجوزهای عملیاتی مثل مجوز ساخت نمودار، ساخت کاربر، تغییر چیدمان صفحه و...
داشبورد مدیریتی

استقرار و راه اندازی:

برخلاف اغلب ابزارها و تکنولوژی‌های مورد استفاده در سازمان‌های مختلف، داشبورد مدیریتی یک محصول نیست و می‌توان آن ‌را به عنوان یک پروژه درون سازمانی در نظر گرفت، زیرا نیازمند شناخت دقیق چشم‌اندازها، اهداف، روندها و … در سازمان است.
پیاده‌سازی داشبورد مدیریتی در صورتی که از ابزارهای مناسبی استفاده نشود می‌تواند دشوار یا حتی غیر ممکن نیز باشد. ما با ارائه ابزارهای مناسب و همچنین مشاوره‌ی پیاده‌سازی داشبورد، به سازمان‌ها و شرکت‌ها در روند استقرار و بهره‌برداری از این محصول ارزشمند کمک می کنیم..

لینک های مفید

سایر محصولات

iorder
iform
masterwms
sellin

نسخه ها

نرم افزار imaster
نرم افزار imaster
masterstudio

راهکارها

سامیان سافت

اطلاعات تماس

021-88879764
www.samiansoft.ir
sales@samiansoft.com
تهران، میرداماد، بین آفریقا و ولیعصر، پلاک ۳۱۱، طبقه ۶، واحد ۱۱
سامیان سافت

اطلاعات تماس

021-88879764

www.samiansoft.ir

sales@samiansoft.com

تهران، میرداماد، بین آفریقا و ولیعصر، پلاک ۳۱۱، طبقه ۶، واحد ۱۱

راهکارها

نسخه ها

نرم افزار imaster
نرم افزار imaster
masterstudio

سایر محصولات

iorder
iform
masterwms
sellin

لینک های مفید