شرکت سامیان نرم افزار آسیا با تجربه سال‌ها طراحی و تولید نرم افزارهای گوناگون و با بهره‌مندی از توانایی‌های تیم فنی تیم خود، این امکان را داراست تا با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های صنعت نرم افزار، نیازهای شما را در بهینه‌ترین زمان و هزینه‌ی ممکن، تحلیل، بررسی و تولید نماید.
کافی‌ست نیازهای خود را با ما در میان بگذارید.

 • 1جمع آوری داده‌ها

  برای فهم دقیق نیازهای شما جلسات حضوری و غیرحضوری برگزار می‌گردد
 • 2تحلیل داده‌ها

  بر اساس اطلاعات کسب شده در جلسات حضوری، داده‌ها را تحلیل نموده و پروسه فرآیند هم ساختار محصول، روش‌های تولید، منابع انسانی و زمان مورد نیاز و هزینه طراحی می‌شود و در قالب یک طرح به شما ارائه می‌گردد
 • 3طراحی

  پس از تصویب طرح ارائه شده، بر اساس یک راه‌کار تعاملی طراحی ساختارهای اولیه و اصلی شروع می‌شود
 • 4ساخت و توسعه

  در این مرحله بر اساس مدل نرم‌افزاری Agile، وارد مرحله توسعه با توجه دقیق به نیازهای شما خواهیم شد. محصول آماده شده و رفع ایرادات اولیه توسط تیم تولید انجام می‌گردد
 • 5راه‌اندازی اولیه و استقرار

  پس از مرحله ساخت و توسعه، نرم‌افزار در مجموعه‌ی شما راه‌اندازی اولیه می‌گردد تا کاربران با کار اولیه با نرم‌افزار آشنا شوند و خطاهای احتمالی رفع گردد
 • 6تحویل قطعی و آغاز پشتیبانی و نگهداری

  پس از تحویل قطعی و کامل سیستم، از این زمان پشتیبانی و نگهداری آغاز می‌گردد که بسته به نوع پروژه و هزینه‌های آن متفاوت خواهد بود
 
 • 1جمع آوری داده‌ها

  برای فهم دقیق نیازهای شما جلسات حضوری و غیرحضوری برگزار می‌گردد
 • 2تحلیل داده‌ها

  بر اساس اطلاعات کسب شده در جلسات حضوری، داده‌ها را تحلیل نموده و پروسه فرآیند هم ساختار محصول، روش‌های تولید، منابع انسانی و زمان مورد نیاز و هزینه طراحی می‌شود و در قالب یک طرح به شما ارائه می گردد
 • 3طراحی

  پس از تصویب طرح ارائه شده، بر اساس یک راهکار تعاملی طراحی ساختارهای اولیه و اصلی شروع می‌شود
 • 4ساخت و توسعه

  در این مرحله بر اساس مدل نرم‌افزاری Agile، وارد مرحله توسعه با توجه دقیق به نیازهای شما خواهیم شد. محصول آماده شده و رفع ایرادات اولیه توسط تیم تولید انجام می‌گردد
 • 5راه‌اندازی اولیه و استقرار

  پس از مرحله ساخت و توسعه، نرم‌افزار در مجموعه‌ی شما راه‌اندازی اولیه می‌گردد تا کاربران با کار اولیه با نرم‌افزار آشنا شوند و خطاهای احتمالی رفع گردد
 • 6تحویل قطعی و آغاز پشتیبانی و نگهداری

  پس از تحویل قطعی و کامل سیستم، از این زمان پشتیبانی و نگهداری آغاز می‌گردد که بسته به نوع پروژه و هزینه‌های آن متفاوت خواهد بود