نرم افزارهای سازمانی

23 فروردین 1401

نمایشگاه نرم افزارهای سازمانی در فلوریدا

با شروع همه‌گیری COVID-19 در سال 2020، اکثر رویدادها باید بین به تعویق انداختن یا آنلاین شدن یک گزینه را انتخاب می کردند.ESS (enterprise software showcase) […]