فروش در بحران

روش های فروش بیشتر در بحران های بازار

اصولا بیشتر خریداران روش خرید خود را با تغییر شرایط اقتصادی (رونق به رکود و بالعکس) تغییر می دهند. در این مواقع اگر فروشندگان به دنبال موفقیت در هر دو محیط می باشند، باید رویکردهای فروش خود را نسبت به شرایط قبل تغییر دهند. در این مقاله به بررسی روش های فروش بیشتر در بحران […]

دیجیتال مارکتینگ

بازاریابی دیجیتال چیست؟

بازاریابی دیجیتال نوعی از بازاریابی است که از طریق کانال‌های دیجیتال چه آنلاین و چه غیرآنلاین انجام می‌شود. در این روش، از تمامی ظرفیت‌ها و کانال‌های ممکن و موجود در دنیای دیجیتال استفاده می‌شود تا اطلاعات به مشتری یا مصرف‌کننده رسانده شود. پس اگر دقت داشته باشید، بازاریابی دیجیتال محدود به اینترنت و یا رسانه‌های […]