نسخه های iOrder بر اساس مقیاس سازمان و حجم فروش و سفارشگیری قابل انتخاب هستند. قیمت گذاری نرم افزار پخش مویرگی iOrder بر اساس تعداد کاربر مدیریت و ویزیتور خواهد بود، همچنین در صورت ارتقا از هر نسخه به نسخه بالا تر مابه تفاوت قیمت دو نسخه دریافت خواهد شد.
 
Pro

امکانات نسخه Lite +

 • تعریف نواحی شهری
 • امکان لایه بندی نواحی به صورت نامحدود
 • ایجاد طرح ویزیت با استفاده از نواحی
 • تخصیص مسیر یا طرح ویزیت به تقویم ویزیتورها
 • تعریف فرم های دلخواه نظیر فرم تحقیقات بازار رضایت سنجی مشتریان و…
 • امکان ساخت گزارش از داده های فرم
 • گزارش نحوه ویزیت مشتریان بر روی نقشه
 • سرجمع از سفارشات نهایی شده
Lite

امکانات نسخه Basic +

 • گزارش مسیر حرکت ویزیتور
 • گزارش عملکرد ویزیتورها مانند ساعت کاری
 • تعریف آفر و اشانتیون
 • رده بندی مشتریان
 • مسیربندی ویزیتورها از طریق فایل اکسل
 • امکان فروش با مالیات
 • تعریف ارز
 • تعریف شعبه و دسته بندی مدیران
 • تعریف دسترسی منوها
 • تعریف تنظیمات خاص به ازای هر ویزیتور
Basic

امکانات پایه

 • تعریف کالا برند، برچسب، آپلود فایل اکسل
 • تعریف سطوح مختلف قیمت برای کالاها
 • تعریف ویزیتور، سوپروایزر و مدیر
 • تعریف مشتریان و آپلود فایل اکسل
 • تعریف نوع تسویه
 • گزارش ساز فروش
 • داشبورد مدیریتی و امکان الصاق گزارش فروش
 • امکان تعریف انبار و اختصاص آن به ویزیتور
 • امکان فروش سرد و گرم
Free

نسخه رایگان

 • تعریف کالا برند، برچسب، آپلود فایل اکسل
 • تعریف سطوح مختلف قیمت برای کالاها
 • تعریف ویزیتور، سوپروایزر و مدیر
 • تعریف مشتریان و آپلود فایل اکسل
 • تعریف نوع تسویه
 • گزارش ساز فروش
 • داشبورد مدیریتی و امکان الصاق گزارش فروش
 • امکان تعریف انبار و اختصاص آن به ویزیتور
 • امکان فروش سرد و گرم
 • 1 کاربر مدیر
 • 2 کاربر ویزیتور
 • 120 سفارش در ماه