زیرساخت و مدیر سیستم

تنظیمات اصلی سیستم

تنظیم مجوزها : کاربران، دسترسی ها و سطوح آن

داشبورد : طراحی داشبوردهای گزارشی

جنریتور : طراحی ساختار اجرایی منطبق بر نظام داخلی مشتری

ابزار گزارش ساز

تنظیمات ایمیل

پیامک و اتصال به اکثر پنل های پیامکی موجود در بازار

وب سرویس ها (API)

لینک های مفید

سایر محصولات

iorder
iform
masterwms
sellin

نسخه ها

نرم افزار imaster
نرم افزار imaster
masterstudio

راهکارها

سامیان سافت

اطلاعات تماس

021-88879764
www.samiansoft.ir
sales@samiansoft.com
تهران, میدان ونک, مرکز تجاری اداری آسمان, طبقه ۱۰, واحد ۱۰۰۱
سامیان سافت

اطلاعات تماس

021-88879764

www.samiansoft.ir

sales@samiansoft.com

تهران, میدان ونک, برج آسمان, واحد ۱۰۰۱

راهکارها

نسخه ها

نرم افزار imaster
نرم افزار imaster
masterstudio

سایر محصولات

iorder
iform
masterwms
sellin

لینک های مفید